Văn bằng chứng chỉ

Tra cứu thông tin văn bằng công khai nhanh chóng

Tạo sự thụân tiện cho sinh viên, ứng viên và các nhà tuyển dụng trong kiểm tra, tìm kiếm thông tin

Đảm bảo tính chính xác, pháp lý của thông tin tra cứu